[HATA] “Unable to evaluate expression because the code is optimized or a native frame is on top of the call stack.”

Eğer ki bu hatayı alıyorsanız: “Unable to evaluate expression because the code is optimized or a native frame is on top of the call stack.” Bunun bir kaç sebebi olabilir. Yüksek ihtimalle Response.Redirect yada Server.Redirect yada Response.End kodlarından birisini kullanıyorsunuzdur.

Hatanın Sebebi : 

Response.End metodu sayfanın çalışmasını sonlandırır ve Application_EndRequest olayının application’s event pipeline’daki çalışmasını değiştirir. Böylece Response.End metodunu izleyen kod satırları çalıştırılamaz.

Continue reading