[C#] Uyarıların hata olarak gösterilmesi

Derleyiciler uyarıları bazı ek bilgileri ve kaynak kodunuzun kalite kontrolü hakkında bilgi verebilmektedir. Bizlere daha önce kullandığımız ancak artık kullanılmayan, eklenmiş ama kullanılmamış ya da diğer gereksiz kodlamalar hakkında uyarılar çıkarır. Bazen de uyarılar bizlere yüzeysel bugları , null referance exception veya her zaman true veya false olan koşulları da gösterir.

Bu uyarılar görmezden gelinebilir. Böylelikle uyarılar ile boğuşmak zorunda kalmazsınız veya uyarıları hata olarak gösterebilir ve kodunuzun daha kaliteli olmasını da sağlayabilirsiniz. Eğer uyarıları hata olarak göster derseniz ve kodunuzda uyarı verecek bir kod bulunuyorsa, build ettiğinizde uyarılar size hata olarak fırlatılacak ve build başarısız olacaktır. Uyarıların seviyeleri 0 ile 4 arasında değiştirilebilmektedir. 0 uyarılar kapalı, 4 ise tüm uyarılar açık anlamına gelmektedir.

Continue reading