[Matlab] Matlab ile Fonksiyon Kullanımı

Matlab ile fonksiyon kullanımı için fonksiyon.m adında Function M-File türünde dosya oluşturuyoruz. Matlab bize fonksiyonu hazır olarak eklenmiş bir sayfa verir.. Bu kısıma :

function [ x,y ] = fonksiyon( a,b,c )
%fonksiyon Summary of this function goes here
% Detailed explanation goes here
x=2*a+b-3*c;
y=24+x;
end%fonksiyon

yazıyoruz.Ve bu kodu çalıştırabilmek için de command windowa

>>fonksiyon( 1 , 2 , 3 )

yazıyoruz ve enter a basıyoruz. 1,2,3 yerine istediğiniz değerleri verebilirsiniz.Ayrıca bu sadece “ans” sonucunu verecektir. eğer x ve y sonucuunu istiyorsanız

>> [x,y]=fonksiyon(3,5,1)

de yazabilirsiniz.Ya da x ve y den farklı şeyler de yazdırabilirsiniz..

[Matlab] Matlab ile 2. dereceden denklemde kök bulma

Matlab ile 2. dereceden denklemde kök bulma için öncelikle matlab’da “.m” uzantılı dosya nasıl oluşturacağız onu anlatacağım.

File > New >Blank M-File oluşturuyoruz. Bu size boş bir sayfa verir. Buraya çalıştırmak istediğimiz kodları yazacağız.

Daha sonraki yazılarda da diğer dosya çeşitlerine değineceğim.

a=input('a = ');
b=input('b = ');
c=input('c = ');
delta=b*b-4*a*c;
if delta>0
x1=(-b-delta^0.5)/(2*a);
x2=(-b+delta^0.5)/(2*a);
fprintf('Iki reel kök; x1 = %f x2 = %f n',x1,x2);
elseif delta==0
fprintf('Tek kök var; x1 = x2= %f n',-b/(2*a));
else
fprintf('Kökler sanal n');
end;

 

Gördüğünüz gibi C programlama diline çok benziyor..