[T-Sql] Kümeleme Komutları

Küme fonksiyonları en az iki select sorgusu arasında küme işlemleri yapmaya yarar, yani birleşim kümesi, kesişim kümesi veya fark kümesi gibi işlemler yapar. Küme komutlarının çalışabilmesi için iki select sorgusunda aynı sayıda ve aynı tipte kolonlar olmalıdır.

Union -> Birleşim kümesi oluşturmaya yarar.

Çalıştığımız tüm firmalar(tedarikçi veya müşteri):

select 
    c.CompanyName,
    'Müşteri' 
  from Customers as c
union
select 
    s.CompanyName,
    'Tedarikçi' 
  from Suppliers as s

Continue reading