[T-Sql] Group by ifadesi

Grouping: Bir tablo içerisinde belirlediğimiz bir kolona veya kolonların varyasyonuna göre kümeleme yapar.Bu sayede kümelenmiş grup içerisinde aggregate fonksiyonları kullanılabilir.Fiyata göre gruplayıp görüntülemek istediğimizde group by deyimi kullanılır.
Distinct deyiminin işini yapmaktadır ancak fark aggregate fonksiyonları ile oluşturulan grupları işler.

Aggregate functions -> Belirli bir kümeye uygulanacak işlemleri içerir.

Sum -> verilen küme içinde verilen kolondaki sayısal değerleri toplar.
Count-> verilen küme içinde belirtilen kolondaki elemanları sayar.Null değer dışında bir değer var ise onu sayar.

Fiyatı 18 olan ürünleri gruplayıp bu gruba ait adeti,stoktaki sayıyı toplayıp gösterir:

select 
    p.UnitPrice,
    COUNT(p.UnitPrice) as [Count],
    SUM(UnitsInStock) as [Sum] 
  from Products as p
  group by p.UnitPrice

select distinct p.UnitPrice 
  from Products as p

Continue reading