[C#] Enum değerlerini dropdownlist’e bind etme

Yaratmış olduğumuz enumları dropdown’ımıza bind edip gelen değeri enum değerine çevirerek cast işlemlerinden kurtulabiliriz.
Aşağıdaki şekilde jenerik bir metod yazıyoruz.

    public static List<ListItem> GetList<TEnum>() where TEnum : struct
    {
      List<ListItem> items = new List<ListItem>();
      foreach (int value in Enum.GetValues(typeof(TEnum)))
      {
        items.Add(new ListItem
        {
          Text = Enum.GetName(typeof(TEnum), value),
          Value = value.ToString()
        });
      }
      return items;
    }

Continue reading