[Matlab] Matlab ile Fonksiyon Kullanımı

Matlab ile fonksiyon kullanımı için fonksiyon.m adında Function M-File türünde dosya oluşturuyoruz. Matlab bize fonksiyonu hazır olarak eklenmiş bir sayfa verir.. Bu kısıma :

function [ x,y ] = fonksiyon( a,b,c )
%fonksiyon Summary of this function goes here
% Detailed explanation goes here
x=2*a+b-3*c;
y=24+x;
end%fonksiyon

yazıyoruz.Ve bu kodu çalıştırabilmek için de command windowa

>>fonksiyon( 1 , 2 , 3 )

yazıyoruz ve enter a basıyoruz. 1,2,3 yerine istediğiniz değerleri verebilirsiniz.Ayrıca bu sadece “ans” sonucunu verecektir. eğer x ve y sonucuunu istiyorsanız

>> [x,y]=fonksiyon(3,5,1)

de yazabilirsiniz.Ya da x ve y den farklı şeyler de yazdırabilirsiniz..