[T-Sql] DDL (Data Definition Language)

Veritabanı üzerinde nesne oluşturma değiştirme silme işlemleri için kullanılan komutlardır. Bu komutlar tutulan verileri değil, veritabanı içerisinde verinin tutulması veya işlenmesi için kullanılan elemanları işleyen sorgulardır.

Sorgu Çeşitleri :

Create: Yeni bir nesne tanımlamak için kullanılır.

Alter: Nesnenin değiştirilmesi için kullanılır.(Birçok kaynakta güncellenmesi olarak geçer ancak alter var olana eklemek için değil yapıyı yenisiyle değiştirmek için kullanılır.)

Drop: Serverdan veya Database’den herhangi bir elemanı kaldırmak için kullanılır.

Varsayılan ayarlarda veritabanı oluşturur.

Continue reading