[T-Sql] Alt Sorgular Ödev-Cevap

Merhaba arkadaşlar,
Bir önceki yazımda alt sorguları anlatmıştım. En sonunda da bir ödev vermiştim. O ödevin cevaplarını burada veriyorum.

1997 yılında yapılan satışlarda ne kadar ciro elde edilmiştir?

select 
    SUM(od.Quantity*od.UnitPrice) 
  from [Order Details] as od 
  where od.OrderID in(
   select o.OrderID 
     from Orders as o 
      where o.OrderDate 
        between '01.01.1997' and '01.01.1998'
  )

Continue reading

[T-Sql] Alt Sorgular

Merhaba arkadaşlar,
Bu yazımda sizlere alt sorguları yani iç içe select ifadelerini anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle ne gibi alanlarda kullanabileceğimize örnek verelim ki kafamızda daha iyi canlansın. Optimize edilmiş bir veritabanında tablolar birbirlerine yabancıl anahtar dediğimiz anahtarlar ile bağlıdır. Bir tablodaki yabancıl anahtar diğer tablodaki birincil anahtar ile ilişkilidir. Bu da iki tablo arasında ilişkili ifadelerin tutulmasına yarar. Northwind veritabanında diagram oluşturduysanız tabloların birbirlerine olan bağlarını rahatlıkla görebilirsiniz.

Örneğin Northwind veritananında Products tablosu ile Categories Tablosu birbirleri ile ilişkilidir. Bu ilişkiyi CategoryID sağlamaktadır.

Continue reading