[C#] Queryable.Skip

Merhaba herkese,

Bu yazıyla, başlıktan da anlayacağınız gibi, “Skip” metoduna göz atacağız.

Skip metodu ile baştan belirtilen sayı kadar veriyi es geçebilir ve kalan elemanları geri döndürürsünüz.

Sözdizimi aşağıdaki gibidir:

public static IQueryable Skip(
	this IQueryable source,
	int count
)

Parametre Türleri
TSource : kaynağın her bir elemanının tipi.

Parametreler
source : IQueryable türünde T tipinde elemanları içeren kaynak.
Type: System.Linq.IQueryable

count : es geçilecek eleman sayısı
Type: System.Int32

Return Value : IQueryable tipinde, es geçilen eleman(lar) dışındaki eleman(lar).
Type: System.Linq.IQueryable

Hatalar
Exception : ArgumentNullException
Condition : Kaynak null ise.

Örnek

      int[] sayilar = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 };

      // sayilardan ilk ikisini atlar
      IEnumerable yeniSayilar= sayilar.AsQueryable().Skip(2);

      Console.WriteLine("İlk ikisi haricindeki sayilar:");
      foreach (int sayi in yeniSayilar)
        Console.WriteLine(sayi);

      /* İlk ikisi haricindeki sayilar:
        3
        4
        5
        6
        7
      */

Kaynak: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb357513.aspx

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir