[T-Sql] Insert,Update,Delete

Oluşturulmuş bir veritabanında verileri işlemeye yarayan sorgulardır. Verilerin eklenmesi için insert komutu, güncellenmesi için update ve silinmesi için delete komutu kullanılır.

Insert : Seçtiğiniz bir tabloya veri eklemek için kullanılan bir komuttur.

insert into Categories(CategoryName,Description) 
      values('Züccaciye','Tabak Çanak Cincik Mincik')

Products Tablosuna ProductName,UnitPrice UnitsInStock bilgilerinden oluşan bir kayıt giriniz.

insert into Products(ProductName,UnitPrice,UnitsInStock) 
      values('Armut',20,100)

Order tablosuna yeni bir satış ekletiniz ancak satışı yapacak olan Personelin ismi soyismi verilecek aynı zamanda müşterinin de şirket adı verilecetir.

insert into Orders(CustomerID,EmployeeID,Freight,ShipCity) 
  values(
      (select c.CustomerID 
         from Customers as c 
         where c.CompanyName = 'Blauer See Delikatessen'),
      (select e.EmployeeID
         from Employees as e 
         where e.FirstName = 'Nancy' and 
            e.LastName='Davolio'),
            10.34,
            'Adana')

Züccaciye isimli kategoriye ‘Tokyo Traders’ tedarikçisinin getirdiği bir ürün ekleyiniz.

insert into 
      Products(CategoryID,ProductName,SupplierID,UnitPrice,UnitsInStock)
      values(
         (select c.CategoryID 
            from Categories as c 
            where c.CategoryName = 'Züccaciye'),
            'kütahya porselen tabak',
            (select s.SupplierID 
               from Suppliers as s 
               where s.CompanyName = 'Tokyo Traders'),
            20,
            500
         )

Kendinizi Çalışan olarak Ekleyiniz.

insert into Employees(FirstName,LastName,BirthDate,City)
      values('Serkan','Yarbas','10.01.1989','Adana')

Kategori adını vererek ürün ekletiniz.(Değişken ile)

Declare @catid int
-- ilk yöntem:bu yöntem daha kullanışlıdır.
-- tek select ile birkaç veri atanabilir. 
-- ayrıca iki değer dönderirse hata vermez
-- ikinci değeri atar.

Select @catid =c.CategoryID 
   from Categories as c 
   where c.CategoryName='Beverages'

-- ikinci yöntem: iki değer dönerse hata verir.
set @catid =(select c.CategoryID 
        from Categories as c 
        where c.CategoryName='Beverages')

insert into Products(ProductName,CategoryID,UnitPrice)
      values('Tamek Şeftali',@catid,1.25)

Update -> İstenilen verinin belirtilen kolonlarındaki değerleri güncellemeye yarar.
Product id’is 79 olan ürünün fiyatını 315 yapınız:

update Products set UnitPrice = 315 where ProductID=79

Tüm Ürünlere %3 indirim yapan update sorgusu yazınız.

update Products set UnitPrice = (UnitPrice - UnitPrice*0.03)

Delete -> Tablodan seçtiğimiz verileri siler.

Kategori adı Züccaciye olanları siliniz.

delete from Categories where CategoryName = 'Züccaciye'

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir