[T-Sql] DDL (Data Definition Language)

Veritabanı üzerinde nesne oluşturma değiştirme silme işlemleri için kullanılan komutlardır. Bu komutlar tutulan verileri değil, veritabanı içerisinde verinin tutulması veya işlenmesi için kullanılan elemanları işleyen sorgulardır.

Sorgu Çeşitleri :

Create: Yeni bir nesne tanımlamak için kullanılır.

Alter: Nesnenin değiştirilmesi için kullanılır.(Birçok kaynakta güncellenmesi olarak geçer ancak alter var olana eklemek için değil yapıyı yenisiyle değiştirmek için kullanılır.)

Drop: Serverdan veya Database’den herhangi bir elemanı kaldırmak için kullanılır.

Varsayılan ayarlarda veritabanı oluşturur.

Create Database Deneme

Veritabanı üzerinde işlem yapmamızı sağlar. Aynı şekilde Available Databases Combobox’ından da seçebilirsiniz.

use Deneme

Kişiler adında tablo oluşturur. Parantez içerisindeki alanlar kolonları ve özelliklerini belirtir.

Create table Kisiler(id int identity(1,1) primary key,
adi nvarchar(50),
soyadi nvarchar(50),
dogumTarihi datetime,
TCKN char(11))

Kişiler tablosunu siler.

drop table Kisiler

Kişiler tablosunu yukardaki sorgu ile tekrar oluşturalım. Kişiler tablosuna maas adında türü money olan bir kolon ekler.

ALTER TABLE dbo.Kisiler ADD	maas money NULL

Kişiler tablosundan maas kolonunu siler.

ALTER TABLE dbo.Kisiler DROP maas

Buradaki makalede Constraintleri gayet güzel anlatmıştır. Ben kısa bir örnek vererek şimdilik geçiyorum.
Constraint oluşturma:

ALTER TABLE dbo.Kisiler ADD CONSTRAINT
	CK_TCKN CHECK (len(TCKN)=11)

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere kendinize iyi bakınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir