[T-Sql] Alt Sorgular Ödev-Cevap

Merhaba arkadaşlar,
Bir önceki yazımda alt sorguları anlatmıştım. En sonunda da bir ödev vermiştim. O ödevin cevaplarını burada veriyorum.

1997 yılında yapılan satışlarda ne kadar ciro elde edilmiştir?

select 
    SUM(od.Quantity*od.UnitPrice) 
  from [Order Details] as od 
  where od.OrderID in(
   select o.OrderID 
     from Orders as o 
      where o.OrderDate 
        between '01.01.1997' and '01.01.1998'
  )

ALFKI müşterisinin yaptığı toplam satışların cirosu nedir?

select 
    SUM(od.Quantity*od.UnitPrice) 
  from [Order Details] as od 
  where od.OrderID in(
    select 
       o.OrderID 
     from Orders as o 
     where o.CustomerID='ALFKI')

İsmi verilen müşterinin kaç adet (ürün sayısı değil) satış yaptığını gösteriniz:

select 
    COUNT(od.OrderID) 
  from [Order Details] as od 
  where od.OrderID in(
    select o.OrderID 
     from Orders as o 
     where o.CustomerID='ALFKI')

Speedy express isimli kargo firması bu güne kadar kaç adet ürün taşımıştır?

select 
    COUNT(od.OrderID) 
  from [Order Details] as od 
  where od.OrderID in(
   select o.OrderID 
     from Orders as o 
     where o.ShipVia in(
      select s.ShipperID 
        from Shippers as s 
        where s.CompanyName ='speedy express'))

ALFKI isimli müşteri hangi kategorilerde ürün satın almıştır?

select 
    p.CategoryID,COUNT(p.CategoryID) 
  from Products as p where p.ProductID in(
   select od.ProductID 
     from [Order Details] as od 
     where od.OrderID in(
      select o.OrderID 
        from Orders as o 
        where o.CustomerID = 'ALFKI')) 
  group by p.CategoryID

nancy davolio hangi firmanın ürünlerini en fazla satmıştır?

select 
    top(5) o.CustomerID,
    COUNT(o.CustomerID) 
  from Orders as o 
  where o.EmployeeID in(
   select e.EmployeeID 
     from Employees as e 
     where e.FirstName='nancy' and e.LastName ='davolio')
  group by o.CustomerID
  order by COUNT(o.CustomerID) desc

1997 yılında alışveriş yapıp 1998 de yapmayan (kaybettiğimiz) müşteriler kimlerdir ?

select 
    os.CustomerID 
  from Orders as os 
  where os.CustomerID in(
   select o.CustomerID 
     from Orders as o 
     where o.OrderDate 
      between '01.01.1997' and '01.01.1998')
  and os.CustomerID not in(
   select o.CustomerID 
     from Orders as o 
     where o.OrderDate 
      between '01.01.1998' and '01.01.1999')
  group by os.CustomerID

Bu yazım da buraya kadar. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir